San Francesco di Assisi


2020. prilis
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


2020. április 8. szerda,
Dénes napja van
akadlymentes oldal

koiskola


  qrcode

Arcidiocesi di Eger


  magyar italiano
" Egy cseppnyi őszinte szeretet nemesebb tengernyi tudomnynl.''
Disgyőri Szent Ferenc Rmai Katolikus
ltalnos Iskola s voda
Disgyőri Szent Ferenc Rmai Katolikus ltalnos Iskola MiskolcPlyzatok / TMOP–3.3.14.A–12/1–2013–0058


Hernádkak- Miskolc Testvériskolai Kapcsolat

Heti rendszeresség fejlesztés

Vezetje : Kiss Viktória

 

2014. március

A foglalkozások március hónapban kezddtek. A motiválást a szakkörbe járáshoz az önkéntességgel értem el. A csoport összetétele változó. A délutáni idben a napközis, a könyvtárat már régóta használó tanulók jöttek szívesen. Itt tanulni is lehet, közel a segítség.Készségfejleszt, logikai játékok, olvasástechnikai gyakorlatok színesítették a foglalkozásokat. Rejtvények, internetes feladatok megoldásával tettük még népszerbbé.

2014. április

A költészet napján Lillafüredre mentünk ki tanulmányi sétára. Verstanulással készültünk.A mi iskolai könyvtárunk címmel bemutató füzetet szerkesztettünk. A brosúra összeállítása, szerkesztése, a cikkek megírása, st fotókkal való illusztrálása is gyerekmunka. Sokat tanultak közben. Természetesen cél volt az iskolánk könyvtárának népszersítése is, de a megyei pályázaton ez a füzet eredményt ért el : második lett.

2014. május

A Szeretem Miskolcot városismereti vetélkedre készülünk. A Színháztörténeti kiállítás megtekintése, anyaggyjtés, olvasás, emlékhelyek felkeresése volt a program. Közben az iskolában az anyaggyjtést tanultuk meg könyvekbl, internetrl, folyóiratokból. Jegyzeteltünk és rejtvényeket oldottunk meg. A városismereti versenyen május 17-én két csapatunk elhozta az els és második helyezést az általános iskolások kategóriában. 

2014. június

Ezek a hónapok a kreativitás jegyében teltek el. Becsalogató a fiúknak: készségfejleszt -,ügyességi játékok és sakk. A június a tanévzáró ünnepség összeállításával kezddött. Ez már olyan könnyedén ment az elz tapasztalatok alapján, hogy nagy-nagy örömet szereztek vele nekem is.

2014. szeptember

Rendezdünk. Bendegúz verseny házibajnoksága: szövegértés, helyesírás. Az Olvasók királya könyvtári pályázatra a kijelölt könyvek, regények feldolgozása. A könyvtárhasználati kompetenciák fejlesztése, ersítése a feladat. Mindig ez az els cél : A tanulás tanítása az itteni lehetségekkel.

2014. október

Tanuló napközivé alakultunk. Készségfejlesztés a napközi keretén belül. A napi leckeírás segítésére nagy szükség van. Kiscsoportban, csendes környezetben, felügyelettel és segítséggel küzdhetnek meg a mindennapos feladatokkal. Mindannyiuknak szüksége van a gyakorlásra, esetleg a magyarázatra. A tanulási szokások és a rendszeresség kialakítása lett a f irány. Matematikától a helyesírásig. Oldásként a szinpetri óriáskönyvvel ismerkedtünk meg egy órán.

2014. november

A tanuló napközi folytatódik. Mellette azonban indítottunk egy hobbikiállításra való felhívást , ahol bárki megmutathatja kis gyjteményét, hobbiját egy táróban. Lehetség ez a bemutatkozásra, jó ötletet ad a szabadid eltöltésére, ötleteket lehet gyjteni saját hobbi kitalálására. Volt már ásványkiállításunk, gyöngybl fzött ékszerbemutatónk , autós gyjteményünk, és várjuk a többiek ötletét. A kis tárlat kiválogatása, elrendezése külön örömet ad és esztétikai fejlesztés lehetségét is hordozza.

2014. december

Csak a szeretet volt a mottója a december, az adventi foglalkozások hónapjának. Csak mesével és mosollyal, adventi játékokkal ( versírás, puzzle, memória- és figyelemfejleszt játékok, szövegrendez és megannyi készségfejleszt kézmves munka ) ajándékötletekkel, könyvajánlóval és játékokkal telt el a decemberi három foglalkozás. Cél, hogy minél többen keveredjenek be a könyvtárba: olvassanak, sakkozzanak, lapozgassák az új könyveket, hallgassanak zenét, beszélgessenek, hisz ez az egyik legfontosabb kompetencia, amit ersítenünk kell : a helyes szóbeli kommunikáció.

2015. január

A könyvtári környezet csendességében lehet tanulni, segít a kézikönyvtár és az internet is. Betekintünk a könyvtár állományába, megismerkednek a feldolgozó munka egyes elemeivel. A tanuló napközi továbbra is mködik: anyanyelvi, matematikai képességek gyakoroltatása, ersítése a feladatom.

2015. február

A balázsolással kezdtük, daltanulás, verstanulás és az iskola és az ovisok számára msor készítése. A félévzárást követen az ötödikes szülk kérésére a matematikai képességek megersítésében kell segítséget nyújtanom. Ez a foglalkozássorozat a már meglév ismeretek elmélyítése : alapmveletek biztos tudása szóban és írásban, mértékváltás , szöveges feladatok értelmezése, logikai mveletek helyes végiggondolása. Játékosan, sok sikerélménnyel motiválva, hadd legyen megersítés a gondolkodás- fejlesztésben.

2015. március

Tavaszi tarisznya

Igazi tavaszi színes foglalkozások sikeredtek ki. Tarka szttes, az aktuális események (színházi eladás, ünnep, napfogyatkozás) melett kompetenciafejlesztés és gyakorlás volt a f szál. Színesítette a programokat a tanulók aktivitása, új gyerekek is belopták magukat a csoportmunkába. Sikeres volt a matek, ami nem korrepetálás, hanem "ügyeskedés" volt.

2015. április

Gyöngyfzér

Igazán srre sikeredett ez a hónap. Sokféle téma került el, a kompetenciateszt sikere érdekében gyakoroltunk. A motiválást a könyvtári foglalkozás, a hagyományként megtartott lillafüredi költészet napi versmondás, a könyvajánló óra tette szórakoztatóbbá. A hobbikiállítás is jól sikerült. Összegeztük az éves munkát, megállapítottuk, hogy jó volt együtt dolgozni és játszani.


Copyright © Disgyőri Szent Ferenc Rmai Katolikus ltalnos Iskola 2020 | web: KataPorta.net KataPorta Webstatisztika