San Francesco di Assisi


2020. prilis
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


2020. április 8. szerda,
Dénes napja van
akadlymentes oldal

koiskola


  qrcode

Arcidiocesi di Eger


  magyar italiano
" Egy cseppnyi őszinte szeretet nemesebb tengernyi tudomnynl.''
Disgyőri Szent Ferenc Rmai Katolikus
ltalnos Iskola s voda
Disgyőri Szent Ferenc Rmai Katolikus ltalnos Iskola MiskolcPlyzatok / EFOP-1.3.5-16-2016-00530 - Trsadalmi szerepvllals...


 

 


AKADALYMENTES VERZIO

 

társadalmi szerepvállalás ersítése

a közösségek fejlesztésével

 

Kedvezményezett: Diósgyri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola

Projekt címe: Társadalmi szerepvállalás ersítése a közösségek fejlesztésével a Diósgyri Szent Ferenc Katolikus Általános Iskolában

Támogatás összege: 25,00 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2020.01.02

Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00530

 

Projekt bemutatása

 

Magyarország Kormánya felhívást intézett az egyházi és civil szervezetek számára, új kisközösségek létrehozásának, fejlesztésének elsegítése a helyi igények felszínre kerülése érdekében, továbbá a meglév közösségek megersítésének megvalósítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tzte ki a társadalmi együttmködés elmozdítását és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. Jelen pályázati konstrukció elssorban a fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idsek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szervezd társadalmi, gazdasági aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk ersítésével, karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttmködéssel segíti el a területi és társadalmi kiegyenlítdést.

A projekt helyi igényekre reagál. A társadalmi szervezetek tevékenységükkel hozzájárulnak a település élhetségének javulásához. Olyan feladatokat vállalnak fel, amelyek megkönnyítik a hátrányos helyzet csoportok, személyek, családok életét, helyi társadalomba illeszkedését, csökkentik a településrl való elvándorlás mértékét. A pályázat keretén belül toborzás, önképzés, érzékenyít tréning, önkéntes menedzsment képzés, esélyegyenlségi képzés, generációk közötti együttmködés: érzékenyít program, önkéntes tevékenység: szivességbank készítése, településszépít közösségi nap, hagyományörz nap, közösségi fórumok, katolikus találkozó, sport klub, ifjúsági táborok, szívesség csere, generációs találkozók, családi életre nevelés, ifjúsági klub, klubfoglalkozások valósulnak meg.

A most futó pályázat a települési katolikus közösséget is fejleszti, gyarapítja. A katolikus értékrendben fontos és hasznos az önkéntes munka, a karitatív szemlélet. A keresztény életmódnak fontos eleme mások elismerése, megbecsülése, és egymás segítése. A projekt programjai népszersítik és ösztönzik a településen a katolikus szellemiség közösségek alakulását, amely a helyi vallási, szellemi és kulturális értékek megrzéséhez járul hozzá hosszú távon.

A projekt eredménye a településen a civil aktivitás növekedése, a több mint 5000 találkozásnak köszönheten a lakosság összetartozás érzésének növekedése. A projekt segíti a település élhetségének javítását, a programok hozzájárulnak a lokálpatriotizmus és az önkéntes karitatív tevékenységek növekedéséhez, a fiatalok és családok helyben maradásához. A projekt által a családok, szomszédok, idsek, iskolában tanuló fiatalok és szüleik, valamint a katolikus intézmények közelebb kerülnek egymáshoz. Új ismeretségek, barátságok születnek, amelyekbl további társadalmi szervezetek vagy éppen a helyi gazdaságot fellendít vállalkozások alakulhatnak.

 

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.


Copyright © Disgyőri Szent Ferenc Rmai Katolikus ltalnos Iskola 2020 | web: KataPorta.net KataPorta Webstatisztika