San Francesco di Assisi


  akadlymentes oldal


  2018. szeptember
  H
  K
  SZ
  CS
  P
  SZ
  V
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30


  2018. szeptember 18. kedd,
  Diána napja van

  Arcidiocesi di Eger


    magyar italiano
  Boldogsgprogram


    qrcode

  " Egy cseppnyi őszinte szeretet nemesebb tengernyi tudomnynl.''
  Disgyőri Szent Ferenc Rmai Katolikus
  ltalnos Iskola s voda
  Disgyőri Szent Ferenc Rmai Katolikus ltalnos Iskola Miskolc  Plyzatok / EFOP-1.3.5-16-2016-00530 - Trsadalmi szerepvllals...


  társadalmi szerepvállalás ersítése

  a közösségek fejlesztésével

   

  Kedvezményezett: Diósgyri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola

  Projekt címe: Társadalmi szerepvállalás ersítése a közösségek fejlesztésével a Diósgyri Szent Ferenc Katolikus Általános Iskolában

  Támogatás összege: 25,00 millió forint

  Támogatás intenzitása: 100%

  A projekt fizikai zárása: 2020.01.02

  Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00530

   

  Projekt bemutatása

   

  Magyarország Kormánya felhívást intézett az egyházi és civil szervezetek számára, új kisközösségek létrehozásának, fejlesztésének elsegítése a helyi igények felszínre kerülése érdekében, továbbá a meglév közösségek megersítésének megvalósítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tzte ki a társadalmi együttmködés elmozdítását és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. Jelen pályázati konstrukció elssorban a fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idsek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szervezd társadalmi, gazdasági aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk ersítésével, karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttmködéssel segíti el a területi és társadalmi kiegyenlítdést.

  A projekt helyi igényekre reagál. A társadalmi szervezetek tevékenységükkel hozzájárulnak a település élhetségének javulásához. Olyan feladatokat vállalnak fel, amelyek megkönnyítik a hátrányos helyzet csoportok, személyek, családok életét, helyi társadalomba illeszkedését, csökkentik a településrl való elvándorlás mértékét. A pályázat keretén belül toborzás, önképzés, érzékenyít tréning, önkéntes menedzsment képzés, esélyegyenlségi képzés, generációk közötti együttmködés: érzékenyít program, önkéntes tevékenység: szivességbank készítése, településszépít közösségi nap, hagyományörz nap, közösségi fórumok, katolikus találkozó, sport klub, ifjúsági táborok, szívesség csere, generációs találkozók, családi életre nevelés, ifjúsági klub, klubfoglalkozások valósulnak meg.

  A most futó pályázat a települési katolikus közösséget is fejleszti, gyarapítja. A katolikus értékrendben fontos és hasznos az önkéntes munka, a karitatív szemlélet. A keresztény életmódnak fontos eleme mások elismerése, megbecsülése, és egymás segítése. A projekt programjai népszersítik és ösztönzik a településen a katolikus szellemiség közösségek alakulását, amely a helyi vallási, szellemi és kulturális értékek megrzéséhez járul hozzá hosszú távon.

  A projekt eredménye a településen a civil aktivitás növekedése, a több mint 5000 találkozásnak köszönheten a lakosság összetartozás érzésének növekedése. A projekt segíti a település élhetségének javítását, a programok hozzájárulnak a lokálpatriotizmus és az önkéntes karitatív tevékenységek növekedéséhez, a fiatalok és családok helyben maradásához. A projekt által a családok, szomszédok, idsek, iskolában tanuló fiatalok és szüleik, valamint a katolikus intézmények közelebb kerülnek egymáshoz. Új ismeretségek, barátságok születnek, amelyekbl további társadalmi szervezetek vagy éppen a helyi gazdaságot fellendít vállalkozások alakulhatnak.

   

  A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.


  Copyright © Disgyőri Szent Ferenc Rmai Katolikus ltalnos Iskola 2018 | web: KataPorta.net KataPorta Webstatisztika