San Francesco di Assisi


2020. prilis
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


2020. április 9. csütörtök,
Erhard napja van
akadlymentes oldal

koiskola


  qrcode

Arcidiocesi di Eger


  magyar italiano
" Egy cseppnyi őszinte szeretet nemesebb tengernyi tudomnynl.''
Disgyőri Szent Ferenc Rmai Katolikus
ltalnos Iskola s voda
Disgyőri Szent Ferenc Rmai Katolikus ltalnos Iskola Miskolc
tkezsi trtsi dj kedvezmnyek

 

I. Normatív étkezési térítési díj-kedvezmény

Az 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelmérl és a gyámügyi igazgatásról

151. § (5) alapján

Gyermekétkeztetés esetén

1.      rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 1–8. évfolyamon nappali rendszer iskolai oktatásban részt vev gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,

2.      három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,

3.      tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, SNI tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani,

(6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehet igénybe.

 

 A jogosultságot a 328/2011. Kormányrendelet alapján igazolni kell

1.      rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénybevétele esetén az arról szóló érvényes hatósági határozatot

2.      három- vagy többgyermekes családoknál a családi pótlék összegét igazoló MÁK határozatot, bérjegyzék vagy banki folyószámla-kivonat másolatát

3.      tartós betegség esetén szakorvosi igazolást, illetve  fogyatékosság esetén a szakérti és rehabilitációs bizottság szakvéleményét, szakérti vélemény

 

Nyomtatvány és részletes tájékoztatás a gazdasági irodában kérhet.

 

II. Étkezési térítési díj kedvezmény az oktatási-, nevelési intézmények tanulói részére

 

Az 1997. évi XXXI. tv. 148. szakaszában biztosított (normatív) kedvezményeken felül további gyermekétkeztetési támogatásban részesíthet az a nappali rendszer iskolai oktatásban résztvev gyermek, akinek családjában az egy fre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum összegének 150 %-át.

 

 


Copyright © Disgyőri Szent Ferenc Rmai Katolikus ltalnos Iskola 2020 | web: KataPorta.net KataPorta Webstatisztika