San Francesco di Assisi


akadlymentes oldal


2018. jnius
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


2018. június 20. szerda,
Rafael napja van

Arcidiocesi di Eger


  magyar italiano
Boldogsgprogram


  qrcode

" Egy cseppnyi őszinte szeretet nemesebb tengernyi tudomnynl.''
Disgyőri Szent Ferenc Rmai Katolikus
ltalnos Iskola
Disgyőri Szent Ferenc Rmai Katolikus ltalnos Iskola Miskolc
tkezsi trtsi dj kedvezmnyek

 

I. Normatív étkezési térítési díj-kedvezmény

Az 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelmérl és a gyámügyi igazgatásról

151. § (5) alapján

Gyermekétkeztetés esetén

1.      rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 1–8. évfolyamon nappali rendszer iskolai oktatásban részt vev gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,

2.      három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,

3.      tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, SNI tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani,

(6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehet igénybe.

 

 A jogosultságot a 328/2011. Kormányrendelet alapján igazolni kell

1.      rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénybevétele esetén az arról szóló érvényes hatósági határozatot

2.      három- vagy többgyermekes családoknál a családi pótlék összegét igazoló MÁK határozatot, bérjegyzék vagy banki folyószámla-kivonat másolatát

3.      tartós betegség esetén szakorvosi igazolást, illetve  fogyatékosság esetén a szakérti és rehabilitációs bizottság szakvéleményét, szakérti vélemény

 

Nyomtatvány és részletes tájékoztatás a gazdasági irodában kérhet.

 

II. Étkezési térítési díj kedvezmény a nem önkormányzati oktatási-, nevelési intézmények tanulói részére

 

Az 1997. évi XXXI. tv. 148. szakaszában biztosított (normatív) kedvezményeken felül további gyermekétkeztetési támogatásban részesíthet az a nappali rendszer iskolai oktatásban résztvev gyermek, akinek családjában az egy fre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum összegének 150 %-át.

Nyomtatvány és részletes tájékoztatás a gazdasági irodában kérhet.

 

 

 


Copyright © Disgyőri Szent Ferenc Rmai Katolikus ltalnos Iskola 2018 | web: KataPorta.net KataPorta Webstatisztika